Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Roztoczański "Gąsiorek" - zapraszamy do turnieju

TURNIEJ "ROZTOCZAŃSKIE NALEWKI, WINA, WINA OWOCOWE, MIODY PITNE"

Komunikat nr 4

Organizatorzy Turnieju "Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne" informują, że termin dostarczania produktów turniejowych zostaje przedłużony do 26 sierpnia 2015r. do godz. 14.00
 

 

Plakat Turniej "Roztoczański Gąsiorek".

Do pobrania:

Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa

 

Zachęcamy do udziału w Turnieju

Organizatorzy

 

Komunikat nr 3

Organizatorzy Turnieju "Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne" informują, że ulega zmianie ilość dostarczanych produktów turniejowych w przypadku nalewek i miodów pitnych (§9  przedmiotowego Regulaminu).

 

 

Plakat.

Po wprowadzonych zmianach Uczestnicy Turnieju zobowiązani są dostarczyć w przypadku nalewek i miodów pitnych dwie próbki tego samego produktu - o pojemności 500 ml i 250 ml, a nie jak dotychczas dwie próbki o pojemności 500 ml.

Ilość dostarczanych win i win owocowych pozostaje bez zmian tj. dwie próbki tego samego produktu o pojemności 750 ml.

W załączeniu przedstawiamy aktualny Regulamin Turnieju.
 

Zachęcamy do uczestnictwa w Turnieju

Organizatorzy

Do pobrania:
Regulamin
Komunikat nr 3
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia

 

 

Komunikat nr 2
 

Organizatorzy Turnieju "Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne" informują, że ulega zmianie harmonogram Turnieju.

 

Poniżej przedstawiamy uaktualniony harmonogram Turnieju:


Plakat.
 
  • do 20 sierpnia 2015r. do godz. 14.00 termin nadsyłania dostarczania nalewek, win, win owocowych, miodów pitnych,
  • do 31 sierpnia 2015r. I Etap – obrady Jury,
  • 2 września 2015r. - Ogłoszenie wyników I Etapu na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze www.roztoczewita.pl oraz Roztoczańskiego PN www.roztoczanskipn.pl,
  • 4 września 2015r. - II Etap konkursu – Turniej wiedzy o Roztoczu i RPN, wyłonienie laureatów, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród – Restauracja „Sonata” w Zwierzyńcu.

Miejsce dostarczania produktów turniejowych pozostaje bez zmian:

Restauracja „Sonata" ul. Biłgorajska 3, 22-470 Zwierzyniec

Biorąc pod uwagę zmianę harmonogramu Turnieju w załączeniu  przedstawiamy aktualny Regulamin Turnieju „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne”. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Zachęcamy do zaprezentowania własnych produktów.

Organizatorzy

Do pobrania:
Regulamin
Komunikat nr 2
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia
Plakat 

 

Fotografia na stronie głównej: Bogusław Radliński

 

 

 

 

TURNIEJ "ROZTOCZAŃSKIE NALEWKI, WINA, WINA OWOCOWE, MIODY PITNE"

Plakat.

 

 

 

Do Pobrania:
Regulamin Turnieju
Komunikat nr 1
Karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia
Plakat
 


Fotografia na stronie głównej: Bogusław Radliński