Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Wiosna w Roztoczańskim Parku Narodowym

Fenologiczna pełnia wiosny trwa zwykle od 15 maja do 20 czerwca. Rozpoczyna się zakwitaniem tych drzew i krzewów u których kwiaty pojawiają się dopiero po rozwoju pierwszych liści. Jest to okres kiedy kwitną drzewa takie jak jabłoń dzika (Malus sylvestris) i domowa (Malus domestica), grusza pospolita (Pyrus communis) i krzewy śliwy tarniny (Prunus spinosa). Drzewa jabłoni dzikiej, gruszy pospolitej, czy czereśni ptasiej (Prunus avium) są ciekawymi elementami ekosystemu leśnego zwiększającym jego bioróżnorodność. Występują też czasami na miedzach wśród pól w otulinie parku tworząc piękny składnik wyjątkowego roztoczańskiego krajobrazu. Śliwa tarnina tworzy gęste kolczaste zarośla na miedzach pól i na ugorach, które są rajem dla ptaków. Białe kwiaty tych gatunków zawsze przyciągają wzrok i zachwycają na tle bujnej wiosennej zieleni.

Kwitnie buk zwyczajny (Fagus sylvatica), grab pospolity (Carpinus betulus) i jarząb pospolity (Sorbus aucuparia). Wraz z późnym rozwojem liści kwitną dęby szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy (Quercus petraea ). Rozwijają się kwiaty sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), świerka pospolitego (Picea abies) i cisa (Taxus baccata).

W borach jodłowych RPN masowo zakwita konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium) i szczawik zajęczy (Oxalis acetosella). W buczynach np. w obszarze ochrony ścisłej Bukowa Góra możemy spotkać szczyr trwały (Mercurialis perennis), który jest gatunkiem dwupiennym i tworzy jednogatunkowe kobierce. Jego pędy mogą występować w bardzo dużym zagęszczeniu nawet ok. 350 szt. na m2. Masowo pojawia się też przytulia wonna (Galium odoratum). W buczynach spotykamy też gajowiec żółty (Galeobdolon luteum) o typowych charakterystycznych wargowych kwiatach, fiołka leśnego (Viola reichenbachiana) i gwiazdnicę wielkokwiatową (Stellaria holostea). W tym okresie kwitnie też na terenie parku groszek wschodniokarpacki, (Lathyrus laevigatus) z rodziny bobowatych który według Czerwonej Listy Roślin z 2016 r. ma status NT czyli bliski zagrożenia oraz występujący tylko na południu kraju, głównie w Karpatach wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides). Pospolitymi krzewami w parku, kwitnącym w tym okresie jest też trzmielina pospolita (Euonymus europaeus), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), kruszyna pospolita (Frangula alnus) i czeremcha zwyczajna (Prunus padus). Na torfowiskach wysokich w południowej części parku oraz w borach bagiennych kwitnie bagno pospolite (Ledum palustre). W lesie pojawiają się pierwsze borowiki szlachetne oraz grzyby które pokrojem przypominają grzyby podstawkowe, ale są to grzyby workowe takie jak piestrzenica kasztanowata i smardz jadalny. W świecie zwierząt w tym okresie następuje wielkie ożywienie. W rejonie Stawów Echo na piaszczystej wydmie można obserwować np. gody jaszczurek zwinek (Lacerta agilis). Samce jaszczurek zwinek przybierają wtedy jaskrawą zieloną barwę i toczą między sobą walki w obecności samic. Przyleciały już wszystkie ptaki migrujące, najpóźniej te owadożerne. Zajmują się szukaniem terytoriów, budowaniem gniazd, znoszeniem jaj i opieką nad młodymi pisklętami. U takich gatunków jak bogatka czy kos pojawiają się już młode ptaki, które już opuściły swoje gniazda.

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst:Małgorzata Tronkowska
Fot. Małgorzata Tronkowska, Bogusław Radliński