7-8 sierpnia (sobota i niedziela) 2021 roku odbędą się kolejne dwie edycje plenerowej imprezy edukacyjnej „Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego” organizowanej od 2009 roku. Ponadto w dniu 7 sierpnia  (sobota) zapraszamy również na Lubelskie spotkania z przyrodą pt. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim”. Jak co roku przygotowaliśmy dla osób odwiedzających Park wiele ciekawych wydarzeń – każdy z pewnością znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Tematem przewodnim tegorocznych Dni otwartych są „Zagrożone i rzadkie gatunki mokradłowe – płazy i gady RPN i Roztocza”.

Odwiedzający Park będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z prezentowanymi w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN wystawami, w tym stałą wystawą multimedialną „W krainie jodły, buka i tarpana”, aktualnie prezentowanymi wystawami czasowymi: „Bioróżnorodność Roztocza – natura w naturze” ukazującą bogactwo przyrodniczo – kulturowe regionu Roztocze, autorskimi wystawami: „Stąd świat oglądam okiem słońca” - malarstwo Krystyny Rudzkiej-Przychoda, „Obary” - fotografia Grzegorza Szkutnika oraz „Płazy i gady Roztocza – te co skaczą i pełzają” - fotografia członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Konkursy, zabawy i animacje przyrodnicze organizowane przed budynkiem OEM dadzą możliwość bliższego poznania niezwykłego świata płazów i gadów, mieszkańców naszych wód i lasów, jak również sprawdzenia swojej wiedzy na temat ekologii i ochrony tych grup zwierząt.

Przygotowano konkursy i gry m.in. gry terenowe pt. „Żabim krokiem, gadzim okiem” z atrakcyjnymi nagrodami takimi jak koszulki, kubki, torby, puzzle, zakładki do książek, naklejki itp.

Swój udział w imprezie zadeklarowali regionalni wystawcy oraz instytucje i biura turystyczne zajmujące się obsługą ruchu turystycznego w regionie Roztocza. Dodatkowo program imprezy urozmaici występ „Kapeli Wójtowianie” z Krasnobrodu.

 

W czasie "Dni otwartych” odbędzie się również terenowa ornitologiczna wycieczka edukacyjna ścieżką poznawczą na Bukową Górę i do Stawów Echo z udziałem dr hab. Grzegorza Grzywaczewskiego, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i dr inż. Przemysława Stachyry – pracownika RPN.

 

Niewątpliwą atrakcją będą wszelkiego rodzaju wydarzenia prezentujące konika polskiego – symbol Roztoczańskiego Parku Narodowego. W ramach Lubelskich spotkań z przyrodą pt. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” zaplanowano wiele atrakcji m.in. "Poranek z konikiem polskim" - poranne czynności związane z pielęgnacją koników i zadawaniem karmy oraz wyprowadzaniem na wybiegi, zawody kawaleryjskie o Puchar Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, pokazy jeździeckie, przejażdżki bryczką i w siodle oraz gry i konkursy edukacyjne z nagrodami, zaś dla miłośników rowerów rajd rowerowy "Szlakiem konika polskiego".

Ponadto na jednym ze stoisk będzie można zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Również w tym roku kontynuowana będzie niezwykle popularna dotychczas akcja zbierania zużytych baterii pod hasłem „Ekologiczni – selektywna zbiórka baterii  i akumulatorków” promująca ekologiczne traktowanie odpadów zagrażających naszemu środowisku. Za dostarczone baterie i akumulatorki uczestnicy otrzymają m.in. sadzonki drzew i  krzewów ozdobnych lub bylin, czy też nasiona roślin miododajnych.

 

W Roztoczańskim Centrum Naukowo - Edukacyjnym RPN odbędzie się Spotkanie Sygnatariuszy Rezerwatu Biosfery "Roztocze" pt. „TRB Roztocze – razem pomimo granic dla ochrony i rozwoju Roztocza”. Podczas spotkania przewidziano wystąpienia przedstawiciela Ministra Klimatu i Środowiska, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego i Prezesa Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze oraz wręczenie certyfikatów UNESCO dla wszystkich Sygnatariuszy Listu Intencyjnego TRB „Roztocze” wpisanego do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery Programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” w dniu 19 czerwca 2019r., podczas 31 Sesji Posiedzenia Plenarnego w Paryżu.

 

Głównym celem TRB „Roztocze” jest kreowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą w obszarze Roztocza po obu stronach granicy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego sprzyjającego budowaniu tożsamości kulturowej regionu. Prestiżowy status rezerwatu biosfery jest szansą na lepszą promocję regionu Roztocza i daje szansę na skuteczniejsze pozyskiwanie  funduszy na ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, turystykę oraz szeroko rozumianą infrastrukturę.

 

W czasie Dni otwartychLubelskich spotkań z przyrodą turyści będą mieli okazję odwiedzić zrewitalizowane i odnowione obiekty Izby Leśnej we Floriance, w tym ścieżką dendrologiczną we Floriance. W Izbie Leśnej będą mieli okazję spróbować pieczonych na blasze podpłomyków, poznać życie leśników w czasach Ordynacji Zamojskiej, zwiedzić wystawę etnograficzną, militarną „Florianka bastion niepodległości” oraz wystawę o Aleksandrze Wachniewskiej. Ścieżka dendrologiczna to wytyczone i oznakowane alejki na powierzchni ok. 3,2 ha, ukazujące ok. 65 gatunków drzew i krzewów pozostałych po dawnych szkółkach drzew leśnych i ozdobnych prowadzonych w latach 1897-1926 przez leśników Ordynacji Zamoyskiej. Pośród rodzimych gatunków prezentowane są również gatunki „egzotyczne”, pochodzące z innych kontynentów; Ameryki Północnej i Azji. Wszystkie gatunki opisane są na pulpitach. Czas przejścia ok. 0,5 godziny, długość ok. 1 km.

 

Na Dni otwarte Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Lubelskie spotkania z przyrodą Dyrektor Parku bardzo serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków Parku oraz osoby odwiedzające Roztocze. Do uczestnictwa w otwartej imprezie edukacyjnej Parku zostali zaproszeni: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Marszałkowski, Sygnatariusze Listu Intencyjnego TRB „Roztocze”, instytucje współpracujące z Parkiem m.in. PGL Lasy Państwowe, Polska Grupa Energetyczna (PGE), PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS), Stowarzyszenie Samorządowe Euroregion Roztocze, organizacje pozarządowe, a także regionalni wystawcy oraz instytucje i biura turystyczne zajmujące się obsługą ruchu turystycznego.

Plakat>>>

 

Patronat Honorowy:

Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Marszałka Województwa Lubelskiego

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


Lubelskie spotkania z przyrodą pt. „ Roztoczańska przygoda z konikiem polskim”
zorganizowano w ramach promocji Województwa Lubelskiego

Organizacja imprezy „Dni otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego” została dofinansowana
w ramach projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2019 – 2023.