Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


WYNIKI - KWIECIEŃ

W dniach od 25.03.2022 r. - 25.04.2022 r. Roztoczański Park Narodowy zorganizował projekt edukacyjny „Opowieść z leśnej księgi Parku”. Fascynujący świat sów. Tematem siódmej edycji była uszatka.

Celem konkursu było: poznanie i ochrona występujących sów na terenie RPN, zwiększenie świadomości ekologicznej, pogłębienie wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla sów oraz na aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności siedlisk i gatunków.

Projekt edukacyjny adresowany był do wszystkich chętnych w dwóch kategoriach tematycznych:

Kategoria I – PRACA PLASTYCZNA Z ODGŁOSEM (dla osób niepełnoletnich, pełnoletnich)
Kategoria II – AUTORSKA OPOWIEŚĆ (dla osób niepełnoletnich oraz dla osób pełnoletnich)

W projekcie udział wzięło 23 osoby. Najliczniejszym zainteresowaniem cieszyła się praca plastyczna z odgłosem, do której zgłosiło się 19 osób. W tej kategorii tematycznej w osób nieletnich udział wzięło 16 osób z: Lutomii Małej, Lutomii Dolnej, Krakowa, Tarnowa oraz Zwierzyńca. Wśród osób pełnoletnich zgłosiły się 3 osoby z: Trzebnicy, Stoczka Łukowskiego, Sokołowa Podlaskiego. W kategorii II  autorska opowieść zgłosiło się łącznie 4 osoby z: Ełku, Białobrzegów, Suwałk oraz Świdnika.

W dniu 29.04.2022 r. komisja konkursowa oceniła nadesłane projekty. Nagrodzono i wyróżniono10 osóbw kategorii tematycznej: praca plastyczna z odgłosem (osoby niepełnoletnie i osoby pełnoletnie) oraz 4 osób w kategorii tematycznej: autorska opowieść (osoby pełnoletnie). W sumie nagrodzono 14 osób.

Nagrody zostały przekazane przez: Roztoczański PN, Poleski PN, Pieniński PN, Świętokrzyski PN.

 

 

DZIĘKUJĘMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ.

PRZED NAMIFLAMME – MAJOWA SOWA

 

Lista nagrodzonych

 

GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH Z ODGŁOSEM

GALERIA AUTORSKICH OPOWIEŚCI