Zapraszamy do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN na prezentację najnowszej wystawy zbiorowej członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody pt."Rytmy Natury". Na wystawie prezentowanych jest 30 fotografii w formacie 100x70 cm, autorstwa 19 fotografów zrzeszonych w Okręgu, wśród których znajdują się też pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Prezentowane prace przedstawiają zjawiska i tematy, jakie można zaobserwować w przyrodzie, wyznaczone ciągłym rytmem zmieniającej się natury. Zobaczymy tu nastrojowe pejzaże, ulotne zjawiska przyrodnicze, ale także rośliny i zwierzęta. Istotną część tej ekspozycji stanowi piękna makrofotografia przyrodnicza. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających w godzinach funkcjonowania OEM, a jej ekspozycja potrwa do 7 maja br. Uroczysty finisaż, na który już dziś Państwa zapraszamy odbędzie się 21 kwietnia o godz. 17:00.

Autorzy prac prezentowanych na wystawie:

Robert Bijas, Piotr Chmielewski, Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Agnieszka Jakubowska, Krystian Kłysewicz, Dariusz Kwiatkowski, Wiesław Lipiec, Paweł Marczakowski, Katarzyna Okoń, Wacław Padowski, Tomasz Pałka, Marek Piotrowski, Marian Rogowski, Grzegorz Szkutnik, Mirosław Teterycz, Ryszard Węgalrz, Piotr Welcz i Inka Wieczeńska.

Opracowanie: OEM RPN
Tekst: Grzegorz Szkutnik
Fotografie: Piotr Chmielewski, Krystian Kłysewicz, Katarzyna Okoń, Tomasz Pałka, Marian Rogowski, Grzegorz Szkutnik, Inka Wieczeńska, Piotr Welcz.