Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Światowy Dzień Wody 22 marca 2023

 

TROSKA O WODĘ JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Światowy Dzień Wody

22 marca 2023

 

Przezroczysta perła

Towarzyszka każdej istoty

Skrywająca niezwykłe formy życia

Zawsze w ruchu, nasycona powietrzem

Ożywiająca glebę i rośliny

Zasilająca lasy, bagna, łąki i inne siedliska

Dająca życie, gasząca pragnienie, zapewniająca chłód

WODA niesamowita substancja…

Bezbarwna

Bezwonna

Bezsmakowa

BEZCENNA!

Woda jest jednym z podstawowych zasobów naszej planety, niezbędna dla naszego życia i zdrowia. Dlatego też, co roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody – dzień, który ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie wody oraz promowanie jej prawidłowego wykorzystania.

Woda jest nie tylko źródłem życia, ale także symbolem czystości i odnowy. To niesamowita substancja zasilająca lasy, łąki oraz szczególnie cenne dla środowiska bagna i torfowiska, czyli tereny mokradłowe. Obszary te pełnią funkcję bufora ekologicznego, retencjonują i oczyszczają wodę, przeciwdziałają powodziom. Są źródłem wody dla wielu rzek i jezior oraz miejscem życia chronionych gatunków roślin i zwierząt. Dlatego utrzymanie odpowiedniego poziomu wód stanowi podstawę do zachowania różnorodności biologicznej w przyrodzie.

Niestety w obecnych czasach woda staje się coraz bardziej ekskluzywnym zasobem na świecie. Coraz więcej regionów ma brak dostępu do czystej wody pitnej.  Tegoroczny Światowy Dzień Wody pod hasłem „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka” przypomina nam o potrzebie jej ochrony, ale także o tym, że każdy z nas powinien dążyć do minimalizacji zużycia wody, poprzez racjonalne korzystanie z jej zasobów. Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy przyczynić się do tego, że woda będzie dostępna dla nas i przyszłych pokoleń.

W tym dniu spróbujmy zastanowić się nad sposobami jej ochrony oraz wykonać działania w celu promowania jej wartości i znaczenia. Troska o wodę powinna być obowiązkiem każdego człowieka ponieważ od niej zależy nasze zdrowie, życie i dobrostan całej planety.

>>> Film

>>> Plakat

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst, materiał graficzny i filmowy: Małgorzata Pasieka