Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Rzadki, priorytetowy gatunek mchu widłoząb zielony Dicranum Viride ma się dobrze w Roztoczańskim Parku Narodowym.

W dniu 27 maja 2023 przeprowadzono kolejne prace terenowe w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Stan zachowania populacji mchu widłozęba zielonego Dicranum viride w południowej części Roztoczańskiego Parku Narodowego (dolina Świerszcza)”.

Eksplorowano źródliskowe fragmenty doliny na południe od Stawu Floranieckiego. Odnaleziono 20 kolejnych stanowisk widłozęba w tej części Parku. W efekcie liczba znanych stanowisk tego priorytetowego dla UE gatunku mchu zwiększyła się do 62, w tym ponad 80% stanowisk (52 lokalizacje) odkryto ramach obecnie realizowanego projektu. Projekt realizują: dr Robert Zubel (UMCS) i Zbigniew Maciejewski (RPN).

Badania populacji Dicranum viride w RPN będą kontynuowane, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo jego występowania w innych obszarach Parku o warunkach siedliskowych preferowanych przez ten gatunek.

Widłoząb zielony ma status gatunku priorytetowego w Unii Europejskiej (Natura 2000). Występuje głównie na korze buków, jaworów i grabów - w rejonach górskich i podgórskich. W pasie wyżyn (w którym położony jest RPN) posiada nieliczne stanowiska. W Polsce ma status gatunku ściśle chronionego oraz zagrożonego (kategoria R).

Według dotychczasowych inwentaryzacji optimum siedliskowe w RPN Widłoząb zielony znajdował w lasach bukowych, grądowych oraz w olsach. Niestety na kilku ważnych stanowiskach gatunek ten zanikł, głownie wskutek śmierci drzewa na którym występował. Obecnie przeprowadzona inwentaryzacja – ograniczona jest swym zasięgiem tylko lasów olszowych.

Na wszystkich stwierdzonych stanowiskach w RPN gatunek ten obecnie nie jest zagrożony, choć tworzy z reguły niewielkie populacje. Jest bardzo prawdopodobne, że obszar RPN jest jedną z najliczniejszych ostoi występowania tego priorytetowego gatunku w Polsce.

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst i zdjęcia: Zbigniew Maciejewski, Robert Zubel; ryciny: Robert Zubel