Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


„Zostań odkrywcą Roztoczańskiego Parku Narodowego”

 „Zostań odkrywcą Roztoczańskiego Parku Narodowego”

Zabawa edukacyjna dla całej rodziny

Roztoczański Park Narodowy zaprasza do wspaniałej przygody i rodzinnego spędzenia wakacyjnego czasu z „Kartą odkrywcy RPN”! Jest to zabawa edukacyjna dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi zachęcająca do kontaktu z naturą i aktywnego poznania walorów przyrodniczych RPN.

Aby zostać Odkrywcą RPN należy zapoznać się z informacjami na temat przyrody Parku znajdującymi się na tablicach informacyjnych przy ścieżkach poznawczych, mapach, przewodnikach i innych wydawnictwach lub na stronie internetowej RPN. Planując trasę wycieczki należy uwzględnić miejsca do których odnoszą się pytania/zadania znajdujące się
w „Karcie odkrywcy RPN”. Następnie udzielić prawidłowych odpowiedzi i zebrać wszystkie pieczątki.

„Kartę odkrywcy RPN”, a także pamiątkową nagrodę po wypełnieniu karty, można odebrać w Punkcie Informacji Turystycznej RPN lub Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN.

Niech spacery staną się fascynującą przygodą!

Zapraszamy do zabawy.

 

Karta odkrywcy RPN

Plakat

Opracowanie: RPN/OEM
Małgorzata Pasieka