Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Nowy gatunek paproci w Roztoczańskim Parku Narodowym

Długosz królewski (Osmunda regalis L.) - to już siódmy gatunek paproci stwierdzony w RPN podlegający ścisłej ochronie gatunkowej.

Na początku lipca roku 2023 w dość nietypowym jak dla tego gatunku siedlisku - łące świeżej użytkowana ekstensywnie, po raz pierwszy w Parku stwierdzono obecność dwóch osobników tej bardzo rzadkiej paproci. Z uwagi na wiek i warunki siedliskowe, odkryte osobniki są stosunkowo niewielkie. Rozety złożone są z 3 i 4 płonnych liści i nie przekraczał 40 cm wysokości. Dotychczasowe stanowiska występowania długosza na Lubelszczyźnie znane były jedynie z kilku miejsc zlokalizowanych w Puszczy Solskiej. Pojawienie się tego gatunku można wiązać z rosnącym wpływem klimatu morskiego i łagodnie przebiegającymi zimami w ostatnich latach.

Długosz królewski objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową od 1946 roku i umieszczony na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (edycje wydawnicze z lat 2006 i 2016) w grupie gatunków narażonych na wyginięcie.

 

 

Opracowanie: Roztoczańskie Centrum Monitoringu i Nauki RPN
Tekst: Bogusław Radliński
Zdjęcia: Przemysław Stachyra