Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Lubelskie spotkania z przyrodą oraz Dzień otwarty RPN [5-6 sierpnia 2023] r.

Roztoczański Park Narodowy zaprasza na dwudniową plenerową imprezę edukacyjną organizowaną przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu oraz w Izbie Leśnej i Ośrodku Hodowli Zachowawczej we Floriance.

III edycję Lubelskich spotkań z przyrodą
pn. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” w dniu 05.08.2023 r.

oraz

XV edycję Dnia otwartego Roztoczańskiego Parku Narodowego
pn. „W świecie bagien i mokradeł” w dniu 06.08.2023 r.

 

Lubelskie spotkania z przyrodą pn. „ Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” realizowana jest w ramach promocji Województwa Lubelskiego. Organizacja „Dnia otwartego Roztoczańskiego Parku Narodowego” została dofinansowana w ramach projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Patronat Honorowy nad plenerowymi imprezami edukacyjnymi objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Szczegółowy program dwudniowych wydarzeń:

Opracowanie: OEM/RPN
Tekst: Grzegorz Szkutnik
Materiał graficzny: Karolina Naklicka