Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Obóz naukowy w Roztoczańskim Parku Narodowym

W ostatnim tygodniu lipca, w Roztoczańskim Parku Narodowym, odbył się obóz naukowy Sekcji Botaniki Leśnej, Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie. Tematem prowadzonych badań były zmiany drzewostanu pozostawionego do spontanicznej regeneracji.

W ramach prac terenowych uczestnicy obozu (dziesięciu studentów pod opieką dr inż. Artura Obidzińskiego) wykonali pomiary drzewostanów na dwu półhektarowych powierzchniach badawczych, opisy odnowień oraz roślinności runa leśnego. Celem prowadzonych badań jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania lasów naturalnych z udziałem jodły i buka, a w szczególności  określenie kierunku, stopnia i tempa spontanicznej regeneracji drzewostanu wyżynnego jodłowego boru mieszanego - w ciągu 30 lat po jego wyłączeniu z zabiegów ochrony czynnej.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i opiekunowi Obozu za zaangażowanie w badania bardzo ważnych zagadnień z punktu widzenia ochrony przyrody RPN i liczymy na dalszą owocną współpracę. 

Opracowanie: Roztoczańskie Centrum Monitoringu i Nauki RPN

Tekst: Zbigniew Maciejewski

Zdjęcia: Dawid Lewandowski (Kierownik Organizacyjny Obozu)

 

Uczestnicy obozu naukowego w trakcie poznawania lasów RPN. (Fot. Dawid Lewandowski)