Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ FINANSUJE OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4 października 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicielki Ministerstwa Klimatu i Środowiska Sekretarz stanu, Głównego Konserwatora Przyrody Małgorzaty Golińskiej, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomira Mazurka oraz Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzeja Wojtyło, podczas którego podpisano umowę finansowania ze środków krajowych projektu obejmującego realizację działań ochrony przeciwpożarowej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2024-2025.

 

Tytuł projektu: MODERNIZACJA SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W ROZTOCZAŃSKIM pARKU NARODODWYM

Koszty kwalifikowane: 998 290,00 zł

Dofinansowanie: 998 290,00 zł (100,00%)

 

Zasadniczym celem realizacji działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – wzmocnienie skuteczności działań prewencyjnych oraz działań w przypadku wystąpienia pożaru.

Projekt obejmuje:

1. Modernizację studni w osadzie Bezednia w Roztoczańskim Parku Narodowym wraz z siecią i systemem hydrantów pożarowych - prace remontowe, które zapewnią nieprzerwane, bezawaryjne dostawy wody z ujęcia oraz sprawne funkcjonowanie sieci wodociągowo-hydrantowej

2. Wzmocnienie skuteczności działań prewencyjnych oraz możliwość dotarcia do trudno dostępnych terenów w razie pożaru - zakup quadów elektrycznych wraz z osprzętem do patrolowania i szybkiego reagowania pożarowego w Roztoczańskim Parku Narodowym

3. Modernizację sprzętu przeciwpożarowego w Roztoczańskim Parku Narodowym – zakup profesjonalnego sprzętu do działań zapobiegania pożarom oraz w razie wystąpienia pożarów, w tym zakup samochodu z agregatem gaśniczym, ciągnika, beczkowozu, brony do wyorywania pasów przeciwpożarowych oraz drobnego sprzętu niezbędnego do zabezpieczania przeciwpożarowego obszaru Parku oraz wykorzystywanego podczas akcji w przypadku wystąpienia pożaru.

Tekst: Beata Grabowska