Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Światowy Dzień Mokradeł

Dzisiaj 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, którego tegorocznym hasłem przewodnim jest „Mokradła a dobrostan człowieka”. Każdy z nas wie, że życie na Ziemi - w tym nasze - zależy od wody, a zasoby słodkiej wody dostępne bezpośrednio do picia to zaledwie 1% powierzchni Ziemi. Przez tysiące lat człowiek zakładał osady w pobliżu mokradeł, aby zyskać dostęp do ryb i innych źródeł pożywienia oraz słodkiej wody do uprawy roślin i chowu zwierząt.  Wraz z rozwojem cywilizacji zużywamy, często w sposób nieracjonalny, coraz większe zasoby tej życiodajnej substancji przekształcając i zanieczyszczając jej źródła. Wskutek naszej nieprzemyślanej i krótkowzrocznej działalności w szybkim tempie zanikają wszelkie tereny podmokłe traktowane jako zbędne nieużytki. Doprowadza to do nieodwracalnych zmian w środowisku i przyczynia się również do postępujących zmian klimatycznych i pustynnienia znacznych obszarów naszej planety. Musimy więc w sposób świadomy i mądry użytkować kurczące się zasoby wody oraz chronić wszelkie mokradła, które są jej bardzo ważnym rezerwuarem chłonącym jak gąbka wszelką wilgoć.

W Roztoczańskim Parku Narodowym podejmowane są liczne działania ochronne mające na celu zatrzymanie jak największej ilości wody w środowisku poprzez m.in. budowę zastawek i zasypywanie rowów odprowadzających wodę z obszarów torfowiskowych, które zostały wykopane jeszcze przed utworzeniem naszego Parku. Odtwarzane są liczne śródleśne oczka wodne. W wielu przypadkach do odtworzenia obszarów podmokłych przyczyniła się obecność bobrów, które zostały sprowadzone do Parku 45 lat temu.

Z istniejących i powstałych śródleśnych rozlewisk chętnie korzystają również  koniki polskie, szczególnie w okresie bardzo wczesnej wiosny gdyż mogą wtedy korzystać z pojawiających się pierwszych świeżych pędów roślin.

Opracowanie OEM RPN
Tekst i zdjęcia : Paweł Marczakowski