W dniu 28 listopada br. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci w ramach Jubileuszowego XX Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” pn. Inspirowani naturą. Dwie dekady twórczego działania dla ochrony przyrody.

Było to wielkie wydarzenie, okazja do świętowania Jubileuszowej XX edycji miłości do natury, pasji do tworzenia i działań na rzecz ochrony przyrody. Na uroczystości pojawiło się aż 250 osób, by celebrować piękno przyrody, które każdy z uczestników tak wyjątkowo przełożył na własną interpretację przy pomocy pędzli, ołówków i innych narzędzi artystycznych. Było to prawdziwe morze młodych artystów tworzących falę kreatywności, która ogarnęła nasz ośrodek. Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że do tegorocznego przeglądu zgłosiła się rekordowa ilość osób. Swoje prace nadesłało aż 1454 dzieci44 placówek oświatowych.

Podczas uroczystości został zaprezentowany film o wybitnej malarce Aleksandrze Wachniewskiej, której twórczość od lat inspiruje dzieci do tworzenia prac plastycznych i podążania śladami jej artystycznych poszukiwań. Film był wyrazem uczczenia pamięci o artystce i przypomnieniem o jej życiu, twórczości i zaangażowaniu w ochronę przyrody. Dodatkowo uczniowie młodszych klas ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu zaśpiewały piosenkę o malarce, która swoją historią i pędzlem zainspirowała ich do tworzenia. Ich głosy wypełniły przestrzeń, tworząc malarską paletę dźwięków.

Najbardziej emocjonującym momentem uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród. Młodzi artyści otrzymali zasłużone wyrazy uznania za swoją pracę i kreatywność oraz podziękowania za udział w przeglądzie.

Jubileuszowe świętowanie zakończyliśmy zwiedzaniem wystawy prac dzieci i wspólnym cięciem tortu. Niech te dwadzieścia lat wspólnej inicjatywy, będzie refleksją nad dotychczasową troską społeczeństwa dla zachowania piękna przyrody i inspiracją dla młodego pokolenia do kształtowania postaw proekologicznych. Prace plastyczne dzieci niech staną się symbolem wspólnej odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy i przekazem, że to od nasza leży zachowanie bioróżnorodności w przyrodzie dla przyszłych pokoleń.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział i piękne prace. Nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i wspieranie młodych artystów w ich pasji i rozwoju.

Dziękujemy również instytucjom, bez których ten wspaniały przegląd nie mógłby się odbyć. Zakup atrakcyjnych nagród dla uczestników przeglądu został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Działania edukacyjne realizowane w ramach tegorocznego przeglądu prac plastycznych pn. „Wielkie wyzwanie – najdłuższy pociąg do przyrody” wsparła również Linia Hutniczo- Szerokotorowa Sp. z o.o.

 

Wystawa ukazująca talenty młodych artystów będzie czynna do końca lutego 2024 roku w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN.

>>> pełna fotorelacja z imprezy

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Małgorzata Pasieka
Fotografie: Grzegorz Szkutnik