„Spotkania na ścieżkach” pn. Dziki luksus to kontynuacja zapoczątkowanego w marcu 2022 r. cyklu działań edukacyjnych kierowanych bezpośrednio do wybranych grup wiekowych. Zasadniczym celem w/w działania jest aktywna ochrona przyrody nastawiona na zachowanie bioróżnorodności siedlisk i gatunków występujących na terenie RPN. Poprzez wspólne zadania związane z przyrodą, tak jak tworzenie naturalnych kosmetyków, zabawek, gier edukacyjnych, naparów, przetworów, tworzenie regionalnych produktów itp. uczestnicy nabędą nowe umiejętności, dzieląc się własnymi doświadczeniami, promując przede wszystkim zdrowy i aktywny styl życia.

Na zgłoszenia czekamy do 26.09.2022 r.

 

Opracowanie: RPN/OEM
Koncepcja i tekst: Aneta Dybowska