Żółw błotny, charakterystyczny dla Poleskiego Parku Narodowego jest wielką rzadkością w Roztoczańskim Parku Narodowym.
W historii Parku, na przestrzeni 40 lat zaobserwowano tego gada tylko cztery razy. Piąta obserwacja tego pięknego gada, z końca kwietnia, pochodzi z obrzeża rozlewiska bobrowego.

Zaobserwowany osobnik, to samiec w dobrej kondycji o karapaksie barwy oliwkowo-brązowej, długości 18 cm .Plastron jasny i wklęsły . Głowa, szyja i odnóża pokryte żółtymi plamkami . Masa ciała około 1 kilograma. Tęczówka barwy pomarańczowej. Żółw błotny to gatunek objęty ochroną, bardzo rzadki wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia EN.
 
Obserwacja w obszarze rozlewisk bobrowych wydaje się nieprzypadkowa, gdyż coraz częściej widoczne są tu ciekawe gatunki faunistyczne takie jak bocian czarny, żuraw czy zimorodek, teraz możemy dopisać do nich żółwia błotnego.

 


Opracowanie:
RPN
Tekst: Robert Stefański
Fotografie: Robert Stefański