Nie spotykana od lat fala upałów, przy jednoczesnym braku opadów, powoduje wysychanie śródleśnych strumieni i bobrowych stawów na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Wg danych ze stacji meteorologicznej Roztoczańskiego Parku Narodowego ubiegły rok (2014) był najcieplejszy od roku1998 (początek pomiarów na stacji). Średnia roczna temperatura wyniosła 8,9oC i była wyższa o 1oC od średniej wieloletniej.

Wysokie średnie roczne temperatury odnotowano również w roku 2000 i 2008 (8,6oC), a niskie w 2003 - 7,2oC i 2010 – 7,3oC.

Rok 2015 zapowiada się być jeszcze cieplejszy, średnia temperatura od stycznia do lipca jest wyższa o 1,1oC od średniej z ostatnich 18 lat.
Deficyt opadów z ostatnich 11 miesięcy wynosi 140mm (ponad 20% wartości średniej). Miesięczne sumy opadów w lutym - 3,6mm, oraz w czerwcu - 25,6mm miały najniższe wartości od 1998 roku.

 

Ryc.1. Porównanie miesięcznych sum opadów z ostatnich 11 miesięcy z wartościami średnimi.

 

Panujące wysokie temperatury i deficyt opadów powodują obniżanie się zwierciadła wód podziemnych w poziomie kredowym. Na terenie RPN poziom obniżył się o 70cm w stosunku do roku ubiegłego i aż o 2,5m w stosunku do roku 2013. Ma to odzwierciedlenie w wydajności żródeł, poziomie wód w rzekach i studniach głębinowych.Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst:Bogusław Radliński
Fotografie: Bogusław Radliński