Na większości upraw tytoniu w obrębie wsi Górecko Stare i Tereszpol stwierdzono masowe występowanie pasożytniczej zarazy gałęzistej Orobanche ramosa. Zainfekowane sadzonki tytoniu wykazują słabszy wzrost w porównaniu z wolnymi od pasożyta. Masowym pojawom zarazy sprzyjają warunki siedliskowe strefy krawędziowej Roztocza; duża ilość odłogów i ekotonowych muraw o wtórnym charakterze oraz przepuszczalne, piaszczysto-żwirowe gleby wytworzone z utworów mioceńskich zasobnych w węglan wapnia.

W latach 2004-2014 zaraza gałęzista była objęta w Polsce ochroną ścisłą, od 2014 roku podlega częściowej ochronie gatunkowej. Roślina jest umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski z 2006 roku w grupie gatunków rzadkich, potencjalnie zagrożonych (kategoria zagrożenia R).
Obecnie gatunek znany jest z kilku stanowisk w Polsce, głównie z upraw tytoniu i pomidorów. Na stanowiskach naturalnych stwierdzany jest niezwykle rzadko.

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Bogusław Radliński
Fotografie: Bogusław Radliński