Konik polski (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.) to symbol Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ta endemiczna, prymitywna rasa koni pochodzi od tarpanów – wymarłych dzikich koni leśnych zamieszkujących dawne tereny w Europie.

Rok 2022 można nazwać rokiem konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym, gdyż to właśnie 40 lat temu w dniu 16.VII.1982 r. do naszego Parku sprowadzone zostały pierwsze koniki polskie – 4 klacze (Husaria, Moda, Tuba, Hanula) i 1 ogier (Mohacz).

Ten zaczątek pierwszego tabunu koników polskich w RPN wypuszczono do niewielkiej, nieco ponad 40 ha „Ostoi” w okolicach Stawów Echo (obecnie wygrodzony obszar hodowli rezerwatowej liczy ok. 200 ha). W roku 1983 w ostoi urodziły się pierwsze źrebaki - ogierki Mszar i Modrzew oraz klaczka Trzmielina (po ogierze Mohacz i klaczy Tuba – stąd nazwa po matce na literę „T”) z linii klaczy Traszka, która przyszła na świat 19.06.1983 r. jako drugie w kolejności źrebię w hodowli rezerwatowej i przeżyła w ostoi aż 33 lata.

W okresie minionych prawie 40 lat hodowli od 1982 do końca 2021 r. urodziło się w hodowli rezerwatowej 215 źrebiąt.

Poniżej kilka aktualnych migawek koników polskich w hodowli rezerwatowej w RPN z początku stycznia 2022 r.

Kolejne pokolenie koników polskich w Parku pojawiło się w tym roku stosunkowo wcześnie bo już pod koniec stycznia - w nocy z 24/25 stycznia 2022 r. (wtorek) w hodowli rezerwatowej w RPN na świat przyszedł ogierek (od klaczy Herpia i ogiera Hoczyn). Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe aby ich niepotrzebnie nie niepokoić odłożyłem wizytę w „Ostoi” do czwartku.

Jakie było moje zaskoczenie, gdy wczesnym rankiem 27.01.2022 r. (czwartek) okazało się, że podczas kolejnej wizyty w „Ostoi” moim oczom ukazał się nie jeden lecz już dwa źrebaki. Dosłownie tuż nad ranem oźrebiła się kolejna klacz. Tym razem na świat przyszła klaczka (od klaczy Tylawa P i ogiera Hoczyn).

Ogierek to 216-y, a klaczka to 217-y źrebak, który urodził się w hodowli rezerwatowej istniejącej w RPN od 1982 r.. Oprócz tego w tzw. hodowli stajennej we Floriance do tej pory urodziły się kolejne 203 źrebięta.

Opracowanie: OEM RPN
Zdjęcia i tekst: Paweł Marczakowski