W dniu 18 listopada 2022 roku w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyło się uroczyste podsumowanie, otwarcie wystawy i wręczenie nagród dla dzieci uczestniczących w XIX Przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”, pt.: „sto dwadzieścia odcieni jesieni w 120. rocznicę urodzin malarki”.


Ideą Przeglądu Prac Plastycznych jest upamiętnienie postaci Aleksandry Wachniewskiej i jej wkładu w ochronę przyrody i kultury Roztocza w 120. rocznicę urodzin malarki. Przybliżenie dzieciom postaci artystki jako wzoru godnego naśladowania, zachęcenie do twórczego podejścia, które rozwijane od najmłodszych lat pomaga w dorosłym życiu na wielu płaszczyznach.

Do tegorocznego przeglądu zgłosiła się rekordowa ilość osób.  Swoje prace przesłało aż 1390 osób z 68 placówek oświatowych. W sumie nadesłano 1355 prac plastycznych, w tym: 1350 prac indywidualnych oraz 5 prac zbiorowych wykonanych różnymi technikami od rysunków pastelami, farbami poprzez wydzieranki i wyklejanki, wykorzystując naturalne elementy jak liście, patyki, igły drzew. Powstałe prace w ciekawy sposób prezentują całą paletę odcieni jesieni.

Uczestnicy  przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody, których zakup został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zachęcamy do zwiedzania wystawy prac plastycznych, która będzie eksponowana do 28 lutego 2023 roku w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.Organizacja Przeglądu Prac Plastycznych Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza pn.: „sto dwadzieścia odcieni jesieni w 120. rocznicę urodzin malarki” dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnejw Lublinie.

 

Opracowanie: OEM/RPN
Małgorzata Pasieka
Fotografie: Grzegorz Szkutnik