34 osoby wzięły udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada br. Wśród nich była zaprzyjaźniona ze stowarzyszeniem Józefowska Kawaleria Rowerowa (dalej JKR)  10 osobowa grupa z Lublina, zawsze uczestnicząca w rajdach „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”. Dzięki uczestnikom z Warszawy, Puław, Kozienic, Lublina, Zamościa możemy stwierdzić, że nasze spotkanie, w dniu niepodległości, miało charakter ogólnopolski.   Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do jak największej ilości miejsc pamięci narodowej. Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez józefowskie kamieniołomy, Fryszarkę, Maziarze, Osuchy, Aleksandrów, Górecko Kościelne, Brzeziny szlakami rowerowymi: Green Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz pieszymi: czarnym – Walk Partyzanckich, zielonym – Ziemi Józefowskiej oraz czerwonym - krawędziowym. Trasa liczyła  55 km, z czego prawie połowa po tzw. terenie. Przy czternastu pomnikach i  tablicach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich, Tadeusz Grabowski – Sekretarz JKR, na co dzień z-ca Dyrektora RPN, opowiadał komu jest poświęcony i z jakim wydarzeniem historycznym związany. 

Pod pomnikami bohaterów oraz tablicami pamięci  zapaliliśmy symboliczne świeczki, a były to:

 1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
 2. tablica ku czci rodziny Bartoszewskich,
 3. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,
 4. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
 5. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów powstania styczniowego,
 6. Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
 7. tablice Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
 8. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
 9. pomnik obozu Groma,
 10. pomnik obozu podchorążówki,
 11. pomnik na cmentarzu w Osuchach,
 12. pomnik przy ziemiance „Wira”,
 13. Pomnik na cmentarzu w Górecku Kościelnym,
 14. Pomnik pamięci 1500 Żydów zamordowanych przez hitlerowców na Winiarczykowej Górze.

    Organizatorem rajdu był JKR.

 Cele rajdu zostały zrealizowane, były nimi:

 1. oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość,
 2. przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu,
 3. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza,
 4. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
 5. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej, ekologicznej i historycznej,
 6. popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu.

Opr. Robert Rabiega, Tadeusz Grabowski
Fot. Robert Rabiega