Polish English

Wśród paproci, większości z nas znanych jako okazałe leśne rośliny o rozłożystych liściach, są też i małe, nieznane, tajemnicze i nieczęste…

Podejźrzony i nasięźrzały to niewielkich rozmiarów paprotniki o „niepaprociowym” kształcie… Wyróżniającą cechą ich wyglądu jest obecność różnokształtnych liści i pędu zarodnionośnego, przez co przypominają bardziej rośliny kwiatowe - choć w istocie nimi nie są. Kto wie, może to właśnie podejźrzony są tym nigdy nieodnalezionym kwiatem paproci…?

Roztoczański Park Narodowy to prawdziwa ostoja tych nieznanych i nieoczywistych roślin, reprezentowanych przez nasięźrzała pospolitego oraz trzy gatunki podejźrzonów: księżycowego, rutolistnego i marunowego.

W Parku występują na nasłonecznionych polanach śródleśnych oraz wilgotnych obrzeżach borów i olsów. Najrzadszy z wymienionych – podejźrzon marunowy – występuje na pięciu stanowiskach i osiąga najwyższe liczebności jakie dotychczas stwierdzono w Polsce. Niewątpliwie jest, wraz ze swoimi kompanami, synonimem tajemniczości, rzadkości występowania oraz godnej reprezentacji świata roztoczańskich roślin. Roztoczańskie podejźrzony i nasięźrzał są też niewątpliwym wyróżnikiem, pięknej skądinąd polszczyzny, bo i w wydźwięku oraz w piśmie wyjątkowe…

Z ramienia Roztoczańskiego Parku Narodowego, w Drużynie Polskich Parków Narodowych swe miejsce ma Podejźrzon marunowy (Botrychium matricariifolium).

 

 

Opracowanie:
Tekst: Przemysław Stachyra
Zdjęcia: Przemysław Stachyra, Paweł Marczakowski