Polish English

pn. „Barwy i głosy ze świata płazów” - cz. II

W dniach od 23.04 - 28.05.2021 r. Roztoczański PN zorganizował konkurs „Cztery na cztery” czyli seria rozmaitości i ciekawostki o RPN. pn. „Barwy i głosy ze świata płazów”
- cz. II

Progiem zaliczenia w/w testu było zaznaczenie 50% poprawnych odpowiedzi.
W konkursie zgłosiło 35 osób, z czego 20 osób zdało test. Najkrótszy czas udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania wynosił 3:41 min., zaś najdłuższy czas - 26 min. 100% prawidłowych odpowiedzi nie było. Najlepszy wynik to 91,3% - 1 osoba.

Lista zwycięzców testu:

Tadeusz Charmuszko, Marcin Dołoszyński, Bartłomiej Kaproń, Sebastian Korecki, Agnieszka Król, Agnieszka Lewińska, Artur Lewiński, Anna Satkiewicz, Stanisław Sudoł, Maciej Tchórzewski.

Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie
i zachęcamy do udziału w kolejnych propozycjach.

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska
Ilustracja: Iwona Siwek – Front [w: Bioróżnorodność wokół nas – scenariusze RPN