Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu realizuje zadania mające na celu zmniejszenie zużycia energii – poprawiające efektywność energetyczną.

Działania te obejmują dwa główne aspekty:

  • Stosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych na terenie RPN (w obiektach użytkowanych przez Park) – w ramach remontów oraz wymiany urządzeń.
  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez udostępnianie i propagowanie informacji w tym zakresie poza granicami RPN - wiedza przekazywana zainteresowanym osobom i organizacjom podczas wizyt w RPN oraz prezentacje i publikacje.

 

Zestawienie wybranych działań poprawiających efektywność energetyczną na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego:

 

Rok 2011

Zadanie: Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Zwierzyniec - Biały Słup.

Wykonano gruntowny remont wraz z adaptacją na potrzeby RPN obiektu będącego niegdyś zapleczem remontowo-warsztatowym dla bazy transportu leśnego.
Zainstalowano hybrydowy system zaopatrzenia obiektu w ciepło i energię elektryczną, instalując kolektory słoneczne o powierzchni 74 m2, pompy ciepła o mocy elektrycznej/cieplnej 37/171 kW , kocioł na biomasę o mocy 150 kW oraz baterię paneli fotowoltaicznych o mocy 21 kW.

Fot. 1. Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne.Fot. 2. Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne.Fot. 3. Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne – fragment kotłowni.

Obecnie obiekt Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego jest użytkowany jako stacja monitoringu środowiska przyrodniczego z zapleczem laboratoryjnym i dwiema salami wykładowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1155 m2.

 

Rok 2012

Zadanie: Termomodernizacja z zastosowaniem OZE w ośmiu leśniczówkach Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Wykonano prace związane z poprawą izolacji przegród zewnętrznych (docieplenia stropów, ścian, fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz zainstalowano odnawialne źródła energii:

  1. Siedem instalacji solarnych o łącznej powierzchni około 53 m2.
  2. Trzy pompy ciepła o łącznej mocy elektrycznej/cieplnej około 13/50 kW.

Fot. 4. Przykład instalacji solarnej – leśniczówka.Fot. 5. Przykład instalacji solarnej – leśniczówka.Fot. 6. Przykład instalacji solarnej – leśniczówka.


 

Rok 2013-14

Zadanie: Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego - „Pałacu Plenipotenta”.

Fot. 7. Pałac Plenipotenta. Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji przegród zewnętrznych (docieplenia stropów, fundamentów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), remont instalacji centralnego ogrzewania z montażem kolektorów słonecznych o powierzchni około 8 m2. Zakończenie realizacji zadania w 2014 roku.

 

 

Opracowanie:
RPN/DAO
Tekst: Jarosław Zdzioch
Fotografie: Jarosław Zdzioch