Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roztoczański Park Narodowy serdecznie zapraszają do udziału w XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 września 2016 r. w Zwierzyńcu, w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym RPN.
Tegoroczna konferencja ma na celu przedstawienie poglądów i wymianę myśli na temat szerokiego spektrum zagadnień wizualizacji kartograficznej. Organizatorzy mają nadzieję, że tematyka konferencji i atrakcyjny program zainteresuje przedstawicieli różnych środowisk, naukowców i praktyków, dla których problematyka wizualizacji stanowi ważny aspekt przekazu (komunikacji) i analizy informacji (odkrywania nowej wiedzy). Szczególnie zapraszamy młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

   http://www.umcs.pl/pl/konferencja-kartograficzna.htm