Prezentowana mapa po raz pierwszy ukazuje Roztocze od Kraśnika do Lwowa w jednorodnej konwencji graficznej i kartograficznej dostosowanej do skali 1 : 75 000.

Całość składa się z trzech arkuszy: „Część zachodnia Kraśnik – Zwierzyniec”, „Część środkowa Zwierzyniec – Horyniec”, „Część południowa Horyniec – Lwów”.

Jest to wydawnictwo pionierskie z tego względu, że część ukraińska Roztocza została po raz pierwszy przedstawiona w skali 1:75 000. Ponadto w arkuszu „Część południowa Horyniec – Lwów” zastosowano zlatynizowane nazewnictwo, zgodnie Konferencją ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych z 2012r. Na stronie mapowej przyjęto nazwy topograficzne ogólnie używane oraz te zapisane na mapie taktycznej WIG z 1936r.

Mapa odznacza się dużą różnorodnością zamieszczonych na niej treści przyrodniczych i kulturowych. Przedstawiono tu także infrastrukturę turystyczną. Na stronie opisowej (rewersie) poszczególnych arkuszy mapy znajdziemy informacje na temat Roztocza, jego różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego i systemu jego ochrony. Zwrócono również uwagę na projektowany Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze. przedstawiono jego granice a w części opisowej zamieszczono informację na jego temat oraz schematyczną mapę ukazującą strefy Rezerwatu.

Atrakcyjnym i przemawiającym do wyobraźni uzupełnieniem tekstów są liczne fotografie i materiały kartograficzne, m.in. ukazujące geomorfologiczny podział Roztocza, czy formy jego ochrony.