Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M.Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy
Redakcja kartograficzna: Krzysztof Kałamucki
Recenzenci: Stefan Bartoszewski, Andrzej Miszczuk, Henryk Żybura
ISBN: 978-83-943800-4-5
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2015
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 23,5 x 29,5 cm
Liczba stron: 527
Oprawa: twarda

Jest to publikacja wyjątkowa. Przede wszystkim dlatego, że dotyczy całości Roztocza, zarówno części polskiej jak i ukraińskiej. Ma charakter monografii naukowej, z tekstami przygotowanymi przez naukowców z 11 uniwersytetów i instytucji naukowych, z Lublina, Lwowa, Kijowa, Zwierzyńca, Zamościa i Iwano-Frankowe, od lat pracujących na terenie Roztocza. Łącznie jest to aż 81 autorów: geografów, geologów, biologów, ekologów, archeologów, historyków i specjalistów z zakresu ochrony środowiska.
Afiliacja zamieszczona w monografii określa dokładniej ich specjalności naukowe. Ta bilateralna współpraca polskich i ukraińskich autorów różnych specjalizacji także podnosi rangę książki. I wreszcie trzecia oznaka wyjątkowości – obszerność monografii.
Książka liczy 527 stron dużego formatu 23,5 x 29,5 cm. Składa się z 31 rozdziałów ujętych w 9 części profilowanych. Teksty uzupełniają 63 oryginalne mapy i 24 reprodukowane oraz ponad 410 fotografii. Tak bogata część ilustracyjna ułatwia percepcję specjalistycznych tekstów naukowych, dając w efekcie interesującą i kształcącą lekturę dla ogółu czytelników. Dla wygody użytkowników opracowano wykaz nazw geograficznych ukraińskiej części Roztocza, uzupełniając go nazwami w oryginalnej wersji językowej i w transliteracji zgodnej z oficjalnie przyjętą zasadą latynizacji.
Monografię zamyka obszerna bibliografia licząca ponad 1600 pozycji. Stanowi ona swoiste zestawienie dorobku piśmienniczego na temat Roztocza, aktualnego dla połowy drugiej dekady XXI w. Monografię uzupełniają obszerne (50 stron) streszczenia w języku ukraińskim i angielskim.

Tekst: Elżbieta Kardaszewska, Krzysztof Kałamucki


Dla zobrazowania zakresu tematycznego opracowania niech posłużą tytuły wspomnianych dziewięciu części profilowanych:

 1. Roztocze jako region przyrodniczo-kulturowy.
 2. Przyroda nieożywiona Roztocza.
 3. Świat roślin, grzybów, śluzowców i porostów na Roztoczu.
 4. Świat zwierząt Roztocza.
 5. Ochrona przyrody Roztocza.
 6. Dzieje Roztocza.
 7. Ludność i osadnictwo na Roztoczu.
 8. Gospodarcza działalność człowieka na Roztoczu.
 9. Turystyka na Roztoczu.
   

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Lucyna Droździel