Publikacja niniejsza to trzecie z kolei w ponad czterdziestoletniej historii Roztoczańskiego Parku Narodowego obszerne wydawnictwo przedstawiające środowisko przyrodniczo – społeczne Parku oraz jego dorobek w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Roztocza. Pomimo, że ma ono charakter naukowy, dzięki atutom takim jak: czytelny układ treści, duża liczba fotografii, ciekawych materiałów kartograficznych, rycin, może być jednak adresowane do szerokiego grona odbiorców, szczególnie do młodzieży szkolnej, nauczycieli, przewodników, a także turystów, lokalnej społeczności oraz wszystkich miłośników Roztocza.