Wydawnictwo stanowi przedruk oryginalnego Dziennika Bolesława Polakowskiego, który znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie.

„Życie codzienne w leśnym oddziale partyzanckim na Zamojszczyźnie było niezwykle trudne, gdyż wymagało od każdego ogromnej wytrwałości i hartu ducha, by poradzić sobie ze wszystkimi niewygodami. O tym życiu opowiada w swoim dzienniku żołnierz Kuncewicza – Bolesław Polakowski ps. „Wiarus”, który pod koniec1943r. zostawił rodzinny dom oraz ukochaną dziewczynę i poszedł do lasu, gdzie głód, zimno, zmoczone ubranie, wymarsze na akcje i uchodzenie przed obławami, stały się codziennością dnia powszedniego. Autor dziennika postanowił z początkiem 1944r. zapisywać wydarzenia w swoim oddziale. (...)
Pochodzący rodem ze Szczebrzeszyna Autor w swoim dzienniku pisze nie tylko o życiu codziennym, przebiegu licznych akcji i potyczek z Niemcami ale także o swoich spostrzeżeniach, dolegliwościach i pragnieniach. Prosty język wspomnień oraz fakt, że w relacji nie są pomijane sytuacje kontrowersyjne, świadczy o tym, że jest to przekaz bardzo szczery, wynikający nie tylko z odwagi tego młodego człowieka ale także z wielkiej skromności. Opisane walory czynią to dzieło niezwykle unikalnym dokumentem z tamtych czasów o nie dającej się przecenić wartości historycznej. Wyróżnia go przede wszystkim autentyzm, gdyż napisany został na przysłowiowym „kolanie”, i noszony „za pazuchą” jak cenna pamiątka z domu rodzinnego. Nie znajdziemy w nim retuszu i takiego nadęcia w opisie swojego bohaterstwa jakie niekiedy towarzyszy wspomnieniom spisywanym dopiero po kilku latach.”


Ze wstępu autorstwa dr Ryszarda Maleszyka