Pakiet materiałów edukacyjnych „Bioróżnorodność wokół nas” to komplet 20 scenariuszy zajęć edukacyjnych ujętych w 4 segregatorach. Każdy segregator zawiera 5 scenariuszy zajęć edukacyjnych dla jednej z czterech grup wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnychoraz załączoną płytę CD z materiałem zawartym w publikacji w formie plików PDF do druku.
Opracowanie w ciekawy sposób przedstawia bioróżnorodność w przyrodzie na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza. Zawiera treści umożliwiające wykorzystanie na całym obszarze Polski, zarówno w parku narodowym jak i w dowolnym lesie w pobliżu szkoły. Adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, a także wszystkich osób zajmujących się edukacją ekologiczną z całej Polski.
Konspekty zostały opracowane w taki sposób, by podczas zajęć nauczyciel wykorzystywał różnorodne metody pracy, np. gry i zabawy edukacyjne, zadania plastyczne, które uczynią zajęcia ciekawszymi dla uczniów, pozwolą na zaangażowanie wszystkich uczestników. Dołączone załączniki, instrukcje, karty pracy gotowe do powielenia, mogą ułatwić przygotowanie nauczyciela do zajęć.
Przy każdym scenariuszu wymienione zostały następujące informacje:
- cel ogólny zajęć,
- cele operacyjne,
- realizowane elementy podstawy programowej,
- potrzebne pomoce i materiały,
- miejsce, w którym najlepiej przeprowadzić zajęcia,
- orientacyjny czas trwania zajęć,
- szczegółowa procedura organizacji zajęć,
- ewentualnie materiały dodatkowe dla nauczyciela.
Pakiet można otrzymać bezpłatnie w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Warunkiem otrzymania pakietu edukacyjnego jest potwierdzenie jego odbioru podpisem oraz podaniem: imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły/instytucji dla której jest przeznaczony.

Scenariusz zajęć edukacyjnych – edukacja przedszkolna

Scenariusz zajęć edukacyjnych – edukacja wczesnoszkolna

Scenariusz zajęć edukacyjnych – gimnazjum

Scenariusz zajęć edukacyjnych – szkoły ponadgimnazjalne

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Małgorzata Pasieka