Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Dzień Otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego - 6 sierpnia 2016r.

PROGRAM


Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego

1000 – 1700    Różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe Roztocza

  • Zwiedzanie nowej wystawy „Bioróżnorodność Roztocza – natura w naturze” w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym
  • Konkurs o Roztoczańskim Parku Narodowym i innych parkach narodowych w Polsce

1000 – 1700    IV Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół

  • Pokazy przyrodnicze Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – pszczołowate w naszym środowisku.
  • „Poznajemy najpiękniejsze zakątki Roztocza” – oferta Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”, przewodników turystycznych, kwaterodawców
  • Gry przyrodnicze, zabawy i animacje artystyczne dla najmłodszych uczestników imprezy
  • Rodzinny konkurs sprawności fizycznej i wiedzy przyrodniczej
  • „Roztoczańskie smaki” – prezentacja i sprzedaż regionalnych wyrobów i produktów

1000 – 1700   „Poznajemy parki narodowe w Polsce i na Ukrainie” – stoiska Poleskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku
                      Narodowego i Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego z Ukrainy

1100 – 1200   Występ kapeli ludowej „Rzemyki z Józefowa”

1200 – 1400   Akcja „Za baterie – sadzonka” – za oddane zużyte baterie (min. 50 szt. ) uczestnicy akcji otrzymują sadzonkę
                      drzewa lub krzewu ozdobnego

1400 – 1500   Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Roztocze w obiektywie „Bioróżnorodność RPN i Roztocza” – wręczenie 
                     nagród i wyróżnień, otwarcie wystawy pokonkursowej


Izba Leśna we Floriance

  • Pokaz tradycyjnego pieczenia i degustacja podpłomyków w Izbie Leśnej we Floriance


Łąka za Ośrodkiem Edukacyjno – Muzealnym RPN

1200 – 1400  Przejażdżki konikami polskimi dla uczestników imprezy
                    Pokaz Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody

Podczas Dnia Otwartego nie pobiera się opłat za wstęp na teren Roztoczańskiego Parku Narodowego, Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego i Izby Leśnej we Floriance.


Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo – kulturowego” i korzysta z dofinansowania pochodzącego  z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
 

Opracowanie: OEM
Tekst: M. Tronkowska, Ł. Sędłak
Zdjęcia: P. Marczakowski