W tym roku dzień otwarty zgromadził rekordowo wysoką liczbę uczestników w imprezie wzięło udział ponad 2500 tys. osób, czemu sprzyjał bardzo bogaty program oraz pogoda. Główną atrakcją imprezy była nowa wystawa w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym „Bioróżnorodność Roztocza - natura w naturze”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o Roztoczańskim Parku Narodowym i innych parkach narodowych w Polsce, konkurs „Drzewa i krzewy Roztoczańskiego Parku Narodowego” oraz inne gry przyrodnicze i animacje artystyczne dla dzieci.

W tym roku swoje stoiska zaprezentowali przedstawiciele Poleskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego z Ukrainy, dzięki czemu turyści i mieszkańcy regionu mogli zapoznać się z bogatymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi tych pięknych miejsc. Dodatkowym punktem programu był Wielki Dzień Pszczół. Idea i cel organizacji Wielkiego Dnia Pszczół powstała, aby przypomnieć jak największej liczbie osób o niezastąpionej roli owadów zapylających oraz przyczynach ich wymierania. Wydarzenie to odbywało się jednocześnie w wielu miejscach w Polsce m.in. w parkach narodowych, krajobrazowych, ogrodach botanicznych, szkołach i innych placówkach oświatowych dzięki organizatorowi programu Zakładom Tłuszczowym „Kruszwica”, partnerowi merytorycznemu Fundacji „Nasza Ziemia” i koordynatorowi przedsięwzięcia Garden of Words. Uczestnicy imprezy korzystali z gier i konkursów oraz poznawali rośliny miododajne i inwazyjne. Ponadto Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska ze Zwierzyńca przygotował zagadnienia związane z ochroną pszczołowatych w naszym środowisku. Temu stoisku towarzyszyła wystawa pszczelarska oraz rodzinny konkurs sprawności fizycznej i wiedzy przyrodniczej. Turyści mieli okazję popróbować regionalnych potraw i wyrobów dzięki Kołom Gospodyń Wiejskich i firmom z Roztocza. Bardzo atrakcyjnym punktem programu był pokaz jazdy konnej i umiejętności władania szablą i lancą zorganizowany przez Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody.

W czasie imprezy odbyło się również uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Bioróżnorodność RPN i Roztocza”, z równoczesnym otwarciem wystaw: pokonkursowej oraz poplenerowej. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się też pokaz pieczenia podpłomyków w Izbie Leśnej na Floriance. Jak co roku uczestnicy imprezy mogli oddać zużyte baterie a w zamian otrzymywali sadzonki drzew i krzewów ozdobnych. W czasie imprezy rozbrzmiewały pieśni ludowe w wykonaniu kapeli ludowej „Rzemyki” z Józefowa. Ponadto w czasie trwania dnia otwartego odwiedzający mogli zwiedzać park bezpłatnie, nie pobierano opłat za wstęp na teren parku oraz do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego i Izby Leśnej we Floriance.

Szczególne dziękujemy wszystkim instytucjom, wystawcom i osobom, które zaangażowały się w przygotowanie
„Dnia otwartego Roztoczańskiego Parku Narodowego”:

 • Poleskiemu Parkowi Narodowemu,
 • Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu,
 • Jaworowskiemu Przyrodniczemu Narodowemu Parkowi z Ukrainy,
 • Wolontariuszom,
 • Uczniom Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu pod kierunkiem Pani Jadwigi Stachyry,
 • Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody,
 • Rodzinnej pasiece i gospodarstwu agroturystycznemu "Ulik" na Roztoczu - Irena i Marian Śliczniak z Mokregolipia,
 • Kapeli „Rzemyki” z Józefowa,
 • Pani Annie Bezpałko – Wasiołek z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu,
 • KGW „Lubczyk” z Lubyczy Królewskiej,
 • KGW z Huty Tarnawackiej,
 • Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”,
 • Warsztatom Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu,
 • Gospodarstwu Pasiecznemu „Pszczółka” - Maria i Jan Budzyńscy z Turzyńca,
 • Firmie Handlowo Usługowej „ARTI” Artur Sirko
 • Firmie „Domowe Smaki” z Guciowa,
 • Firmie „Olejarnia Świąteczna” z Ruszowa.

Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.


Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo – kulturowego” i korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

 


Tekst: Małgorzata Tronkowska
Zdjęcia: P. Marczakowski, M. Pasieka, Ł. Sędłak