Prezentacja projektu „BikeLike Roztocze - together in spite of borders
na Międzynarodowych Targach Rowerowych KIELCE BIKE-EXPO

W tym roku Międzynarodowym Targom Turystycznym w Kielcach towarzyszył Ogólnopolski Konkurs „Gmina Przyjazna Rowerzystom” organizowany przez  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Targi Kielce Bike-Expo. W dniu 14 września 2018 roku dodatkowo odbyła się konferencja pt. ”Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej”. Była to okazja do zaprezentowania uwarunkowań przyrodniczych i społecznych dla projektu „Rozwój turystyki rowerowej na Roztoczu w kontekście współpracy gminy Józefów, Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu i Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa”.

Tadeusz Grabowski Z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego zaprezentował rozwój turystyki rowerowej na Roztoczu i jej wpływ na realizację projektu transgranicznego „BikeLike Roztocze - together in spite of borders”.

W konferencji udział wzięło około siedemdziesiąt osób, które wykazały zainteresowanie projektem, jego efektami rzeczowymi i planowaną działalnością promocyjną. W dyskusji omawiano szczegółowo kwestie prawne i techniczne związane ze znakowaniem Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, małą architekturą drewnianą, wyposażeniem punktów obsługi rowerzystów. Była to również okazja do skonfrontowania projektu z podobnymi działaniami realizowanymi w innych regionach turystycznych Polski.

 

Opracowanie: RPN
Tekst: Tadeusz Grabowski, Alina Kotyła