Prezentacja projektu „BikeLike Roztocze - together in spite of borders” w RPN wolontariuszom z Donbasu na Ukrainie.

 

Projekt „BikeLike Roztocze - together in spite of borders” w wyniku podjętych działań informacyjnych budzi zainteresowanie wśród coraz szerszego grona osób.

10 października 2018r., w Roztoczańskim Parku Narodowym przebywała grupa kilkunastu osób z rejonu Donbasu na Ukrainie. Byli to przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją turystyki, szczególnie rowerowej  i współpracujących z administracją rządową w tym zakresie. Koordynatorem wizyty była Fundacja Mobilności Aktywnej z Lublina.

W trakcie wystąpienia zaprezentowano Roztoczański Park Narodowy jako obiekt objęty ochroną oraz jego znaczenie i rolę w systemie obszarów chronionych Roztocza, regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego.

Następnie zaprezentowano założenia projektu „BikeLike Roztocze - together in spite of borders” omawiając znaczenie partnerstwa, koncepcję transgraniczną oraz poszczególne działania w strefach peryferyjnych obiektów UNESCO – Lwowa i Zamościa, w strefach buforowych obszarów cennych przyrodniczo – Roztoczańskiego Parku Narodowego (PL) i Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego (UA). Szczególną uwagę poświęcono Centralnemu Szlakowi Rowerowemu Roztocza (CSzRR) od Kraśnika do Lwowa jako osi spinającej projekt w układzie bilateralnym.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z działalnością Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, jako jednego z punktów recepcyjnych na trasie (CSzRR), następnie przejechali szlakiem rowerowym do Józefowa (Rowerowej Stolicy Roztocza) do Pawilonu Geoturystycznego. Po drodze zwiedzali Floriankę w RPN, Izbę Leśną i Ostoję Konika Polskiego.

Dla większości uczestników była to pierwsza wizyta w kraju Unii Europejskiej. Projekt wzbudził wielkie zainteresowanie wśród słuchaczy, dlategoteż dyskusja była długa i owocna. Dzięki wizycie gości z Ukrainy w naszym Parku, dotarliśmy z informacją
o programie PL-BY-UA oraz projekcie „BikeLike Roztocze” do zainteresowanego grona odbiorców w Donbasie.

Opracowanie:RPN

Tekst: Tadeusz Grabowski, Alina Kotyła

Fotografie: Aleksander Wiącek - Fundacja Aktywności Mobilnej