Kontynuując działania związane z promocją projektu „Bike Like Roztocze – together in spite of borders” zaprezentowano działania związane z projektem na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Uwarunkowania i Plany Rozwoju Turystyki”, która zorganizowana została w dniach 27-28 listopada 2018r w Poznaniu przez Uniwersytet Adama Mickiewicza przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Katedrę Turystyki i Rekreacji.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki zajmujący się turystyką z Poznania, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Lublina, Łodzi oraz przedstawiciele Karkonoskiego, Ojcowskiego, Drawieńskiego i Parku Narodowego Gór Stołowych.

W plenarnej sesji referatowej pt. „Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki” prowadzonej przez Prof. Grzegorza Gołębskiego, Tadeusz Grabowski zaprezentował główne założenia projektu „Bike Like Roztocze – together in spite of borders”, kładąc nacisk na założenia teoretyczne związane z jego konstruowaniem. Omówiono układ synergii, bilateralności, transgraniczności, symetryczności projektu w kontekście uwarunkowań związanych z różnym podejściem do społecznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki w Polsce i na Ukrainie. Druga cześć wystąpienia dotyczyła realizacji projektu w funkcjonalnym obszarze turystycznym jakim jest Roztocze zwracając uwagę na działania w obszarach peryferyjnych UE, miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO: Lwowa i Zamościa, w otulinach Roztoczańskiego i  Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego.

Trzecia cześć wystąpienia poświęcona była liniowemu charakterowi projektu i jego głównej osi jaką jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Zwrócono uwagę na liniowe produkty turystyczne, miejsca obsługi rowerzystów w punktach węzłowych, oznakowanie trasy oraz udostępnianie miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo dla turystyki rowerowej. W wystąpieniu zwrócono również uwagę na założenia programu PL-BL-UA 2014-2020, z którego realizowany jest projekt „Bike Like Roztocze – together in spite of borders” oraz jego powiązania z innymi projektami.

 

Załączniki:

Komunikat nr II konferencji „Uwarunkowania i Plany Rozwoju Turystyki”