1. Dyrektor mgr inż. Andrzej Tittenbrun: „Po co nam te bagna?”,

2. Zastępca Dyrektora ds. OP – mgr inż. Andrzej Wojtyło: Cele i zakres projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego”,

3. Zastępca Dyrektora ds. I, EiU – mgr Tadeusz Grabowski: Jak edukujemy o przyrodzie – działania edukacyjne RPN?”,

4. Kierownik Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przyrody Przemysław Stachyra: Chroniąc pojedyncze gatunki - chronimy cały ekosystem. Istota gatunków parasolowych”,

5. Główny specjalista ds ochrony przyrody Bogusław Radliński: „Retencja wspólnymi siłami czyli chronimy zasoby wody w naturalnych ekosystemach”.