Roztoczański Park Narodowy

Pro memoria

Instalacja upamiętniająca osoby ważne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Roztoczański Park Narodowy w swojej działalności przywołuje osoby, miejsca i wydarzenia, ważne z punktu widzenia regionu jakim jest Roztocze, ale też związane z badaniami przyrodniczymi, powstaniem i funkcjonowaniem naszego Parku.

RPN powstał w 1974 roku  dzięki zaangażowaniu m.in. naukowców z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie: prof. Dominika Fijałkowskiego, prof. Krystyna Izdebskiego i prof. Tadeusza Wilgata. Ich badania kontynuowało i kontynuuje wielu naukowców różnych specjalności, wśród których był m.in. dr Tadeusz Grądziel.

Powstanie Parku nie byłoby możliwe bez udziału wielu społeczników działających indywidualnie lub zrzeszonych w Lidze Ochrony Przyrody czy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Reprezentantką tej grupy była Aleksandra Wachniewska – Malarka Roztocza. Szczególne zasługi dla poznania Roztocza ma prof. Wacław Skuratowicz, którego możemy nazwać pionierem badań przyrodniczych tego regionu.  

W celu zachowania w pamięci przyszłych pokoleń dorobku naukowego, zasług dla Roztoczańskiego Parku Narodowego, tych wybitnych postaci, przy Dyrekcji Parku usytuowano „upamiętnienie” – instalację przestrzenną wpisaną w zabytkowy układ architektoniczny dawnego Pałacu Plenipotenta. Ma ona na celu przypominać osoby, dzięki którym powstał Roztoczański Park Narodowy.

Przy tabliczkach dedykowanych poszczególnym osobom znajdują się kody QR, które kierują do strony  internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego (roztoczanskipn.pl) do zakładki pro memoria, w której przy nazwiskach osób znajduje się informacja o ich dorobku naukowym, artystycznym, społecznym, zasługach dla Parku i Roztocza wraz z notkami biograficznymi.  

„By nie uległo zapomnieniu… „              

 

 

Alekandra Wachniewska

Dominik Fijałkowski

Krystyn Izdebski

Tadeusz Wilgat

Tadeusz Grądziel

Wacław Skuratowicz