Kategoria I - autorskie opowiadanie - osoby nieletnie

I miejsce - Krzysztof Iwulski

II miejsce - Helena Teleon

III miejsce - Aleksandra Sokołowska

Kategoria II - autorskie opowiadanie - osoby pelnoletnie

I miejsce - Tadeusz Charmuszko

II miejsce - Robert Bijas