W tym roku mija 51 lat od chwili, kiedy w dniach 2-3 lutego 1971 roku w irańskim Ramsar miała miejsce konferencja o znaczeniu międzynarodowym na temat znaczenia obszarów podmokłych dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Dotychczas ratyfikowało ją 170 państw, które wyznaczyły 2416 obszarów wodno-błotnych. Wśród sygnatariuszy jest także Polska. Na terenie naszego kraju powołano 19 obszarów wpisanych na Listę Ramsar. Istotą konwencji jest kompleksowa ochrona i zrównoważenie użytkowania obszarów wodno-błotnych, realizowane poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. To, jak ważny jest to problem w dobie postępujących zmian klimatycznych oznacza, że mokradła są nie tylko jedną z ostatnich ostoi bioróżnorodności, czy też miejscem życia dla wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, owadów a także makro - gatunków, ale przede wszystkim stanowią ogromny rezerwuar wody, bez którego nie jest możliwe dalsze istnienie. Zapraszamy do zgłębiania tematu na temat mokradeł, jak i obejrzenia prezentacji filmowej.

 

Opracowanie: OEM/RPN

Film - Żywioły roztoczańskiej kniei w ramach Światowego Dnia Mokradeł  - A.Dybowska

Tekst: Aneta Dybowska