W dniach od 25.01.2021 r. - 25.02.2022 r. Roztoczański Park Narodowy zorganizował projekt edukacyjny „Opowieść z leśnej księgi Parku”. Fascynujący świat sów. Piątą edycję zdominowała pójdźka.

Wyjątkowość piątej edycji to nie tylko najwyższa do tej pory liczba zgłoszeń do jednej edycji. To również kolejne nowe, odkrywcze działania, których jak dotąd nie było. Do projektu przyłączają się nowe osoby, a wraz z nimi coraz ciekawsze, niepowtarzalne i odważne pomysły. Można pokusić się o stwierdzenie, że zarówno kategoria 1 jak i 2 wypracowała sobie swój własny styl, co skłania do refleksji o nową kategorię łączącą obie z nich. Inspirujące okazały się placówki edukacyjne, które „nieśmiało” wprowadzają nowe rozwiązania do projektu. Każda z osób niezależnie czy związana malarsko, czy też pisarsko jest ewenementem na skale ogólnopolską, dlatego też z ogromną przyjemnością nagradzamy wszystkich, będąc dumni z tego, że przyczyniamy się do rozwoju każdej z osób.

Niniejszym: w projekcie udział wzięło 66 osób. Najliczniejszym zainteresowaniem cieszyła się praca plastyczna z odgłosem, do której zgłosiło się 56 osób. W tej kategorii tematycznej w osób nieletnich udział wzięło 53 osoby z: Tarnowa, Lutomii Górnej, Opoczki, Lublina, Poznania, Świdnicy, Tereszpola, Krakowa, Zamościa, Zwierzyńca, Wrocławia, Skokówki, Żor, Krasnegostawu oraz miejscowości Czudec. Wśród osób pełnoletnich zgłosiły się 3 osoby z: Wrocławia, Stoczka Łukowskiego oraz Łochowa. W kategorii II  autorska opowieść zgłosiło się łącznie 10 osób. Wśród osób nieletnich udział wzięło 6 osób z: Hedwiżyna, Poznania, Podlesia Dużego, Opoczki oraz miejscowości Czudec. Wśród osób pełnoletnich swój udział zgłosiły 4 osoby z: Białobrzegów, Suwałk, Żor oraz Sokołowa Podlaskiego.

W dniu 25.01.2022 r. komisja konkursowa oceniła nadesłane projekty. Nagrodzono i wyróżniono 18 osób w kategorii tematycznej: praca plastyczna z odgłosem (osoby niepełnoletnie i osoby pełnoletnie) oraz 7 osób w kategorii tematycznej: autorska opowieść (osoby pełnoletnie). W sumie nagrodzono 25 osób. Przyznano także 1 nagrodę specjalną dla Oddziału Przedszkolnego z Zamościa za kreatywną inscenizację oraz zaangażowanie całego zespołu dzieci i nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom. Podziękowania składamy także wszystkim parkom narodowym. Nagrody zostały ufundowane przez: Roztoczański PN, Poleski PN, Pieniński PN, Świętokrzyski PN.

 

DZIĘKUJĘMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ.

PRZED NAMI SÓWECZKA – SOWAMARCA

Szczegóły przedstawimy 4.03.2022 r.

 

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH Z ODGŁOSEM

GALERIA AUTORSKICH OPOWIEŚCI