„Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody”

to hasło piątego już Światowego Dnia Mokradeł organizowanego 25 marca 2022 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, nad którym patronat objął między innymi Roztoczański Park Narodowy.

Organizatorzy informują, że impreza adresowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich osób, których zainteresowania związane są z tematyką terenów podmokłych. Wydarzenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej mokradeł, wymianę doświadczeńoraz integrację środowiska młodych ludzi zainteresowanych ochroną cennych ekosystemów wodno-błotnych.

W ramach wydarzenia przewidziana jest sesja referatowa transmitowana online, panel warsztatowy oraz wystawy fotograficzne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o mokradłach.

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący

dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS

prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek

prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki

 

Komitet Organizacyjny

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik – Przewodnicząca

inż. Jakub Skibiński – Sekretarz

dr Magdalena Suchora

dr Sylwester Wereski

dr Joanna Sposób

mgr Kamil Kultys

mgr Kamil Misztal

mgr Aleksandra Bober

mgr Justyna Jawiarczyk