W dniach od 27.05.2022 r.- 23.05.2022 r.Roztoczański Park Narodowy zorganizował projekt edukacyjny „Opowieść z leśnej księgi Parku”. Fascynujący świat sów. Tematem ósmej edycji była uszatka błotna.

Celem konkursu było: poznanie i ochrona występujących sów na terenie RPN, zwiększenie świadomości ekologicznej, pogłębienie wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla sów oraz na aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności siedlisk i gatunków.

Projekt edukacyjny adresowany był do wszystkich chętnych w dwóch kategoriach tematycznych:
Kategoria I – PRACA PLASTYCZNA Z ODGŁOSEM (dla osób niepełnoletnich, pełnoletnich)
Kategoria II – AUTORSKA OPOWIEŚĆ (dla osób niepełnoletnich oraz dla osób pełnoletnich)

W projekcie udział wzięło 7 osób. W I kategorii tematycznej w osób nieletnich udział wzięły 3 osoby z: Krakowa, Tarnowa oraz Lutomi Górnej. W II kategorii tematycznej wśród osób niepełnoletnich zgłosiły się 2 osoby z: Suwałk oraz z miejscowości Sejny. W tej samej kategorii udział wzięły2 osoby dorosłe z Białobrzegów i z Suwałk.

W dniu 27.05.2022r. komisja konkursowa oceniła nadesłane projekty. Nagrodzono i wyróżniono 7 osób. Nagrody zostały ufundowane przez: Roztoczański PN, Poleski PN, Pieniński PN, Świętokrzyski PN.

 

DZIĘKUJĘMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ

 

Lista nagrodzonych

GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH Z ODGŁOSEM

Amelia Karwowaka, III miejsce praca plastyczna, osoby niepełnoletnie
Amelia Karwowaka, III miejsce praca plastyczna, osoby niepełnoletnie
Szymon Kruczek, I miejsce praca plastyczna osoby niepełnoletnie
Szymon Kruczek, I miejsce praca plastyczna osoby niepełnoletnie
Urszula Kowalik, II miejsce praca plastyczna, osoby niepełnoletnie
Urszula Kowalik, II miejsce praca plastyczna, osoby niepełnoletnie

 

GALERIA AUTORSKICH OPOWIEŚCI

Maciej Henryk Modzelewski, I miejsce, autorska opowieść, osoby pełnoletnie
Natalia Kozłowska, wyróznienie, autorska opowieść, osoby niepełnoletnie
Tadeusz Charmuszko, II miejsce, autorska opowieść, osoby pełnoletnie
Weronika Poszwa, wyróznienie, autorska opowieść, osoby niepełnoletnie

 

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska