Jelenie - przedstawiciele ssaków z rzędu parzystokopytnych czują się swobodnie w Roztoczańskim Parku Narodowym. Samice (łanie) wraz z dziećmi (cielętami) tworzą dość zwarte stada liczące zwykle kilka-kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osobników. W RPN obecnie zarejestrowano ok. 380 osobników tego gatunku.

Jelenie czują się swobodnie zwłaszcza w towarzystwie innych przedstawicieli kopytnych żyjących w RPN np. koników polskich. Koniki polskie w RPN utrzymywane są w celu zachowania zasobów genetycznych, jak też pomagają przeciwdziałać sukcesji naturalnej nieleśnych ekosystemów lądowych. Koniki polskie, jelenie, sarny i łosie zgryzając siewki gatunków drzewiastych i krzewiastych skutecznie powstrzymują sukcesję drzewostanów na obszarach nieleśnych. Dla przykładu dorosły jeleń potrafi zjeść nawet do15 kilogramów pokarmu roślinnego na dobę.

Ze względów bezpieczeństwa jelenie zwykle przebywają w środowisku leśnym. Na czas żeru opuszczają gąszcz leśny i wychodzą na tereny otwarte, głównie rano i wieczorem, i wtedy można je łatwo zaobserwować. Przed nami miesiącwrzesień, czas godowy jeleni zwany rykowiskiem. Rykowisko jeleni to spektakularne wydarzenie. Jelenie byki odstraszają inne byki potężnym rykiem. Jeśli to nie pomaga, dochodzi do starcia o przywództwo nad chmarą łań. W czasie walki używane jest poroże. Pod koniec września, po zgromadzeniu materiału z naszych foto pułapek, zaprezentujemy Państwu pliki filmowe ukazujące rykowisko roztoczańskich jeleni.
Zobacz>>