Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Niestety w dalszym ciągu pokutuje błędne postępowanie i przekonanie o konieczności wypalania traw. Pamiętajmy, że każdy taki proceder powoduje nieodwracalne skutki dla przyrody, m.in. obniża wartość użytkową gleby. Giną zarówno małe zwierzęta, często niezauważalne, jak i te, większe, żyjące pośród traw, które nie zdążą uciec, jak płazy, gady, ptaki czy ssaki. Ogień może wymknąć się szybko i przenieść się na odległe tereny trawiąc lasy, torfowiska i gospodarstwa domowe.

Nie bądźmy obojętni wobec bezmyślnych, niczym nie uzasadnionych przekonań, które są prawnie zakazane.

Wszystkie polskie parki narodowe apelują, nie wypalajmy traw!

 

 

 

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Aneta Dybowska