Polish English

Poniższa lista zawiera wykaz czasopism prenumerowanych w 2020 roku

 1. Annales UMCS sec. B
 2. Annales UMCS sec. C
 3. Aura
 4. Chrońmy Przyrodę Ojczystą
 5. Dziennik Wschodni
 6. Echa Leśne
 7. Folia Forestalia Polonica s.Leśnictwo
 8. Głos Lasu
 9. Hodowca i Jeździec
 10. Kosmos
 11. Kronika Tygodnia
 12. Las Polski
 13. Łowiec Polski
 14. National Geographic
 15. Ornis Polonica (d.Notatki Ornitologiczne)
 16. Poradnik Ekologiczny Eko i My
 17. Przegląd Leśniczy
 18. Przegląd Przyrodniczy
 19. Przyroda Polska
 20. Ptaki Polski
 21. Salamandra
 22. Sylwan
 23. Świat Nauki
 24. Tygodnik Zamojski
 25. Wszechświat
 26. Zamojski Kwartalnik Kulturalny