Polish English

Autor: Tomasz Gajewski
Redakcja: Tadeusz Grabowski, Lechosław Lameński
ISBN: 978-83-935430-3-8
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2014
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 192
Oprawa: twarda

 

„Drugie wydanie książki ‘Aleksandra Wachniewska – malarka Roztocza’ zostało wzbogacone o wybrane rysunki zebrane w Tece Zwierzynieckiej (wydanej staraniem Parku w 1999r.) oraz niepublikowanej Tece Turkowickiej i Bułgarskiej. Zamieszczono również niepublikowane obrazy pochodzące z inwentaryzacji fotograficznej wykonanej na rzecz pierwszego wydania oraz te, do których udało się dotrzeć po 2009 roku. Największe zmiany znajdziecie Państwo w rozdziale II – Twórczość. Autor tekstu Pan Tomasz Gajewski – niezależny regionalista, historyk sztuki ze Zwierzyńca, inicjator trzech wystaw obrazów Aleksandry Wachniewskiej (BWA Zamość 1986, TPSP w Lublinie 1986, Roztoczański Park Narodowy 1993) dokonał wyboru nowego materiału z bogatej spuścizny artystycznej Aleksandry Wachniewskiej. Są to także prace nie związane z Roztoczem a ukazujące z jak dużą wrażliwością potrafiła przedstawić piękno otaczającej ją natury. Aleksandra Wachniewska należała do głównych inicjatorów powołania Roztoczańskiego Parku Narodowego i jako strona społeczna wniosła w tej mierze wkład największy. Mam nadzieję, że tym drugim opracowaniem przyczynimy się do tego, że twórczość i działalność społeczna Aleksandry Wachniewskiej będzie bardziej znana i doceniona – stanowić będzie nieustający przedmiot fascynacji badaczy, artystów, poetów i licznych entuzjastów Roztocza”

Zdzisław Strupieniuk
Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego