Polish English

pod redakcją: Krzysztofa Kałamuckiego i Tadeusza Grabowskiego
ISBN: 978-83-935430-1- 4
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2013
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 28 plansz
Oprawa: miękka w formie teki


Opracowanie przestawia na 27 planszach mapy archiwalne jak i te opisujące dzisiejszy Park: jego walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe oraz sposoby ich ochrony i udostępniania. Po raz pierwszy prezentowane są mapy, które obrazują zagadnienia przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze, zarówno na terenie Parku jak i w jego otulinie.
Zastosowane rozwiązania kartograficzne powodują, że przedstawione treści są czytelne nie tylko dla profesjonalistów ale również dla tych, którzy dopiero poznają przyrodę Roztocza.