Polish English

Tekst: Paweł Marczakowski
Zdjęcia: Paweł Marczakowski, Robert Stefański, Zbigniew Jawor, Mirosław Tchórzewski
ISBN: 978-83-918810-7-1
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2011
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 10 x 21 cm
Liczba stron: [8]
Oprawa: folder w formie składanki

Jeden z serii folderów tematycznych, poświęconych wybranym zagadnieniom dotyczącym Roztoczańskiego Parku Narodowego, jego walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych a także oferty edukacyjno – turystycznej. Zwięzły tekst zilustrowany został licznymi fotografiami, rycinami i mapkami.