Polish English

Pod redakcją: Anety Ukalskiej
ISBN: 978-83-935430-4-5
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2014
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 146
Oprawa: miękka


„Opracowanie ‘Roztoczański Park Narodowy w twórczości artystycznej współczesnego pokolenia’ to pierwszy wydany przez Park tomik poezji. Jest to praca zbiorowa, w której znajduje się 100 autorów wyróżnionych i nagrodzonych wierszy nadesłanych na konkurs poetycki ‘Przyroda jaką znam’. Wiersze ilustrowane są fotografiami z konkursu ‘Roztocze w obiektywie i wybranymi rysunkami nadesłanymi na przegląd prac plastycznych ‘Śladami Aleksandry Wachniewskiej – malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza’. Wybrane wiersze są dodatkowo ilustrowane obrazami Aleksandry Wachniewskiej, której twórczość jak i dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Roztocza jest inspiracją dla młodego pokolenia w różnego rodzaju działaniach artystycznych. 
Wiersze poprzedza analiza tradycji literackich Zwierzyńca – miasta ogrodu, w którym Roztoczański Park Narodowy ma swoją siedzibę. Odrębny rozdział poświęcono wybranym działaniom edukacyjnym Parku skierowanym do ludzi uzdolnionych.
Opracowanie ‘Roztoczański Park Narodowy w twórczości artystycznej współczesnego pokolenia’ podsumowuje ostatnich 10 lat działalności edukacyjnej Parku, związanej z konkursami i przeglądami i jest jedną z pięciu pozycji wydanych z okazji czterdziestolecia jego utworzenia. Pokazuje ono, że Roztocze to obszar inspiracji nie tylko dla utytułowanych artystów, ale także dla wielu młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, znajdują inspirację w regionie pogranicza przyrodniczo – kulturowego jakim jest Roztocze”

Zdzisław Strupieniuk
Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego