Polish English

Mimo siarczystego mrozu (-24°C), dzisiejszej nocy z 1 na 2 marca przyszły na świat pierwsze w tym roku dwa źrebaki w hodowli rezerwatowej w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie jest to w naszym Parku rzadkość gdyż mieliśmy już przypadki wyźrebienia się klaczy w styczniu i lutym, również przy panujących ponad -20°C mrozach i grubej 0,5 m pokrywie śnieżnej. Młode koniki polskie muszą więc od początku swego życia stawiać czoło niekorzystnym warunkom atmosferycznym do czego są doskonale przygotowane. Już w kilka godzin od narodzin dołączają wraz z klaczą do stada. Tutaj pod czujnym okiem matki czują się najbezpieczniej.

Matką pierwszego – starszego o kilka godzin - źrebaka (klaczki) jest klacz Treska, córka Trzmieliny z linii Traszki. Natomiast drugiego źrebaka (również klaczkę) urodziła po raz pierwszy w swoim życiu klacz Bakara, która jest pierwszą w RPN przedstawicielką linii klaczy Białka. Ojcem obu źrebiąt jest zakupiony w ubiegłym roku ogier Pako, który pełni role ogiera tabunowego w hodowli rezerwatowej. Ogier Pako pochodzi z hodowli Stado Ogierów Sieraków w Wielkopolsce.

Opracowanie: RPN/OEM
Tekst: Paweł Marczakowski, Jan Słomiany
Fotografie: Paweł Marczakowski